İstanbul'a dair ne varsa!
Tarama Etiketi

Şahbey’den Kaymakam Dallı’ya veda ziyareti